Egypte (TokTok Mag)

B04

In een klimaat van sociale opstand zag het eerste nummer van het magazine TokTok in januari 2011 het levenslicht. Het kwartaalmagazine weerspiegelt de dagelijkse realiteit van Egypte, op een zowel komische als tragische manier. TokTok Mag presenteert originele platen, affiches in beperkte oplage, het magazine in het Arabisch en een ‘best of’ in het Frans.

Pavillon International